Kaya kang patayin ng silya mo, promise. Marami sa atin ang nakaupo sa silya sa loob ng 15 oras kada araw. Isipin mo na lang: pagkagising mo sa umaga, sasakay ka sa kotse mo (o magko-commute) papasok sa trabaho at uupo na lang buong kalahating araw sa harap ng computer o iyong gawain sa mesa. Nakaupo ka rin sa lunch, babalik sa trabaho at uupo uli sa maghapon. Magmamaneho ka uli pauwi sa gitna ng traffic (o magko-commute pauwi, sa gitna rin ng traffic), pagdating sa bahay maghahapunan nang nakaupo rin. Manonood ng TV ng kung ilang oras nang nakaupo hanggang sa antukin. Magkukutingting ng cellphone o tablet nang nakaupo rin bago matulog. Ang ating katawan ay hindi dinisenyo upang maupo nang maraming oras.

Ayon sa isang pag-aaral sa mga komunidad ng mga magsasaka, kung saan kumikilos nang natural ang mga residente, ay nagmumungkahi na ang ating katawan ay dinisenyo upang kumilos, at ang pag-upo ay para lamang sa pamamahinga. Ang tao ay hindi dinisenyo upang maupo sa silya nang mahahabang oras, at maaaring nakamamatay ito.

May ilang sakit ang iniuugnay sa pag-upo nang matagalan tulad ng diabetes, katabaan, sakit sa puso, cancer (lalo na ang breast cancer) at depression, at marami pang iba. Kailangang ihinto ang pagkaadik natin sa pag-upo. Magdeklara ka ng digmaan laban sa iyong silya! Tumayo ka! May ilang sandata na kakailanganin upang makatakas sa pagkakagapos mo sa iyong silya:

Humanap ng alternatibo. – Dahil limitado lang ang galaw mo kapag nakaupo ka buong araw, gawin mong ugali na kapag may nag-text sa iyo, tumayo ka at buksan mo ang message sa labas ng iyong cubicle (o ng iyong silid o ng iyong work area). Sa halip na magdala ng biskuwit sa loob ng opisina, lumabas ka ng gusali at sa tindahan ka bumili ng biskuwit upang mapilitan kang tumayo at maglakad. Ikaw na ang mag-volunteer na mag-zerox ng dokumento upang mapilitan kang maglakad. Itakda ang timer sa iyong cellphone na kapag humudyat iyon, pupunta ka sa CR upang mag-retouch.

National

MMDA gagamit ng high-tech mobile command center sa SONA

Gawin mong prayoridad ang pagtayo at paglakad paminsan-minsan upang maalis ka sa pagkakaupo sa iyong silya nang matagal.

Sundan bukas.