July 19, 2024

About us

About us

Ang BALITA ay ang nangungunang Tagalog tabloid sa Pilipinas.

Itinatag noong 1972, ang Balita ay naghahatid ng pinakabagong ulat patungkol sa libangan, politika, krimen, at maging viral stories, na nakaayon sa pulso ng sambayanang Pilipino.

Pagkatapos ng mahabang kasaysayan ng Balita sa larangan ng print, ipinagmamalaking lumago ito nang husto online.