Muling kinilala ang Pilipinas sa tuluy-tuloy na paglago sa kakayahan ng mga mamamayan at mamumuhunan na magmay-ari ng propyedad, kumita, komonsumo ng mga kalakal at serbisyo at magnegosyo, ng isang US-based think tank.Sa 2016 Index of Economic Freedom, umakyat ang ranggo ng...