UNITED NATIONS (AFP) — Umapela ang United Nations noong Lunes ng $22.2 billion para makapagbigay ng tulong sa 2017 sa tumataas na bilang ng mga taong biktima ng mga digmaan at kalamidad sa buong mundo.

Sinabi ni UN humanitarian aid chief Stephen O’Brien sa isang press conference na ito na ang pinakamalaking halaga na kanilang hiniling. “This is the reflection of a state of human needs in the world not witnessed since the Second World War,” aniya, idinagdag na mahigit 80 porsiyento ng kailangan ay para sa mga digmaan.

Internasyonal

Joe Biden, kinondena 'assassination attempt' kay Donald Trump