ARIES [Mar 21 - Apr 19]

You’ll be upset kasi nadadaig ka ng santambak na trabaho. Hirap kang mag-focus today, ingat sa detalye.

TAURUS [Apr 20 - May 20]

Lumalawak pa ang appetite mo as the days passed. You may decide you deserve more. Huwag maging suwapang.

Trending

'Grabe lakas mo!' Netizen na nakatanggap ng 'Hakot Challenge Award,' hinangaan

GEMINI [May 21 - Jun 21]

Natural lang sa ‘yo today ang idea of improving living or working conditions. Simulan sa sarili ang change.

CANCER [Jun 22 - Jul 22]

Makikita mo na taliwas sa lahat ng belief mo ang nangyayari sa iyong surroundings. Iwasang magduda sa sariling kakayahan.

LEO [Jul 23 - Aug 22]

Pipili ka today: simple lang dahil ‘yun ang nakayanan mo, o bonggang-bongga na ipangungutang mo pa?

VIRGO [Aug 23 - Sep 22]

Ipapahamak ka today ng iyong natural critical skills, at mabibigo ang dialogue mo kay Loves.

LIBRA [Sep 23 - Oct 22]

Pay more attention to your health. Delikado ka sa infections and viruses.

SCORPIO [Oct 23 - Nov 21]

Tamang hinala ka today. ‘Yun lang.

SAGITTARIUS [Nov 22 - Dec 21]

Mas mabuti kung i-postpone mo muna ang fun, fun, fun. May parating na danger kasi.

CAPRICORN [Dec 22 - Jan 19]

Tumitindi ang interest mo sa legal, scientific, social and spiritual problems. Bored ka ba?

AQUARIUS [Jan 20 - Feb 18]

Sa usaping financial, make sure to stick to the moral code.

PISCES [Feb 19 - Mar 20]

Sa pakikipag-usap sa iba, iwasang maging arogante at feeling know-it-all. Hirap kang magpaka-guru today.