ARIES [Mar 21 - Apr 19]

Magsimula ka sa malinis sa paper. It’s a good day para hanapan ng solution ang isang pressing problem. Take your time.

TAURUS [Apr 20 - May 20]

Suddenly, aakyat na sa next level ang inyong relationship. Normal lang ang magkaroon ng excitement. Enjoy this cycle.

Human-Interest

Karpinterong nilibre ng lechong manok para sa birthday ng anak, kinaantigan

GEMINI [May 21 - Jun 21]

Manatili kang rock of reliability. Maraming umaasa sa iyong abilities at hindi ka mauubusan ng drive para tumulong.

CANCER [Jun 22 - Jul 22]

Ibalik sa proper place ang kinuha mong laruan. Guard it hanggang dumating ang owner or else mag-e-explain ka later.

LEO [Jul 23 - Aug 22]

Para kang gift in this cycle. Marami ang mag-a-appreciate sa iyong pagsisikap na Pagaanin ang feelings and situations.

VIRGO [Aug 23 - Sep 22]

Conflicts will disappear kung makikita mo ang buong picture ng situation. Magiging tama ang iyong interpretation.

LIBRA [Sep 23 - Oct 22]

May romantic twosome in this cycle na magpo-produce ng napakalambing na duet. Mag-focus sa sincerity hindi sa sin.

SCORPIO [Oct 23 - Nov 21]

Mabuti pang maging isang failure kaysa gumawa ng something na hindi mo gusto. Gawin ang idinidikta ng iyong conscience.

SAGITTARIUS [Nov 22 - Dec 21]

Masisinagan ng sun ang iyong zodiac sign in this cycle. Mas determinado kang marating ang mas mataas na height of achievement.

CAPRICORN [Dec 22 - Jan 19]

Malawak ang sakop ng iyong internal radar in this cycle. Masasagap mo kahit ang news na hindi para sa iyo. Enjoy the error.

AQUARIUS [Jan 20 - Feb 18]

Paalis na sa perimeter ng negativity ang iyong stars. May chance ka na to cultivate ang isang positive attitude. Mahirap ito pero sulit.

PISCES [Feb 19 - Mar 20]

Hindi gaanong maintindihan ng ilang colleagues ang iyong ideas. It’s because pinalalabo lang nila ang kanilang isip.