Marso 22, 1960 nang tumanggap ng U.S. Patent Number 2,929,922 ang mga siyentista na sina Charles Hard Townes at Arthur Leonard Schawlow, na magkatuwang sa pagbuo sa Bell Labs, para sa optical maser na tinawag na laser.

Taong 1951 nang maisip ni Townes ang tungkol sa maser, at noong 1954 ay tuluyang nakumpleto ang unang pagpapatibay at pagbuo ng electromagnetic waves sa pamamagitan ng stimulated emission. Ang “Maser” ay nangangahulugang microwave amplification na nagagawang posible sa stimulated emission ng radiation.

Nagkaroon ng iringan sina Townes at Schawlow sa physicist na si Gordon Gould, na naggiit na siya ang tunay na imbentor ng laser.

Sa loob ng ilang taon, laser na ang ginagamit sa pagkuha at pagbasa ng datos sa optical discs. Matatagpuan ang mga laser sa mga CD, DVD at Blu-Ray player.

National

Bagyong Carina lumakas pa, isa nang ganap na tropical storm

Tumatalab ang laser maging sa bakal, at nagdaragdag ng energy.