ARIES [Mar 21 - Apr 19]

Hindi fair ang buhay kaya asahang may down time ka rin kahit nagsisikap ka. Asahan din ang better tomorrow.

TAURUS [Apr 20 - May 20]

Mayroong reason ang bawat limit. Ang pagsisikap mong daigin ang negativity will make you a stronger person.

National

Chile, niyanig ng magnitude 7.4 na lindol; Pinas, walang banta ng tsunami

GEMINI [May 21 - Jun 21]

Ang akala mong mabigat na endeavor is actually very easy. Wala kang reason para hindi ito matapos in this cycle.

CANCER [Jun 22 - Jul 22]

Imitation is the sincerest form of flattery. Kaya huwag magalit kung tinutularan ang methods mo sa Work Department.

LEO [Jul 23 - Aug 22]

May isang member ng iyong circle ang nais nang tumahak ng sariling path. Let this someone go dahil alam mong babalik din ito later.

VIRGO [Aug 23 - Sep 22]

Ilagay mo na sa liwanag ang ideas na matagal nang nabuo sa iyong isip. Expect ang negative reaction at ipakitang open-minded ka.

LIBRA [Sep 23 - Oct 22]

Kung intention mo to keep a secret, then tumahimik ka. Iwasan mo rin ang leading questions na maaaring sumira ng iyong reputation.

SCORPIO [Oct 23 - Nov 21]

Mag-focus sa whatever na dapat gawin. Napakaganda ng araw na ito just for completing an endeavor. Huwag sayangin ang iyong time.

SAGITTARIUS [Nov 22 - Dec 21]

Makinig ka sa authority in this cycle at huwag pairalin ang iyong pride. Sa katigasan ng ulo mo ikaw madidisgraysya.

CAPRICORN [Dec 22 - Jan 19]

Magkakaroon ka lang ng peace of mind kapag may na-accomplish ka na. Puwede mong ma-enjoy ang view from the top later.

AQUARIUS [Jan 20 - Feb 18]

Kapag may nanghingi sa iyo ng advice, huwag ka namang mag-lecture. Walang kasalanan ang kausap mo.

PISCES [Feb 19 - Mar 20]

Malamang na maguguluhan ka sa isang issue. Remind yourself na pag-aaralan mo ito nang mabuti at hindi dadamdamin.