Wala nang atrasan ang paglilipat ng New Bilibid Prison (NBP) sa Laur, Nueva Ecija mula sa Muntinlupa City. Nailatag na ang mga plano para sa konstruksiyon ng mga piitan sa halos 500 ektaryang lupain; nailaan na rin ang pondong gagamitin at wala nang nakikitang balakid para sa pagpapagawa ng naturang piitan na tiyak na makalulunas sa problema sa pagsisiksikan ng mga bilanggo.

Isipin na lamang na ang ililipat na NBP ay nakaukol lamang para sa 8,400 preso; subalit hanggang sa mga oras na ito, umaabot sa 22,800 bilanggo ang nagsisiksikan at halos wala nang matulugan ang karamihan sa kanila. Bunga nito, malimit na nagaganap ang bangayan ng magkakalabang grupo na humahantong sa kamatayan at pagkakasugat ng ilan. Bukod pa rito ang pagkakasakit ng marami dahil nga sa kakulangan ng mabubuting pasilidad.

Ang napapanahong paglilipat ng NBP ay makapagpapahupa sa nakadidismayang impresyon na ito ay pinamumugaran ng mga katiwalian na tila pinahihintulutan ng mismong mga namumuno sa naturang piitan. Paano nga namang nakapagpapasok ng mga illegal drugs sa naturang bilangguan nang hindi namamalayan ng mga awtoridad? At nakapagpapatayo ng mga kubol ang mga high-profile inmates para sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang iba sa kanila ay malayang nakalalabas at mistulang nagliliwaliw sa piling ng sinasabing mga starlet.

Ang naturang mga alingasngas sa NBP ay inaasahang magiging bahagi na ng lumipas sa paglilipat nito sa nabanggit na lalawigan. Marapat na ang ililipat na mga preso ay pag-ukulan ng totohanang rehabilitasyon hindi lamang sa mga pasilidad kundi higit sa lahat sa kanilang mga katauhan. Sapat nang pagdusahan nila ang kanilang pagkakasala.

‘Oratio Imperata for Peace,’ inilabas na ng CBCP

Totoo, ang mga preso ay marapat pag-ukulan ng makataong pangangalaga at simpatya; dapat igalang ang kanilang dignidad bilang mga tao. Dapat silang gabayan tungo sa kapaki-pakinabang na mga gawain na magiging puhunan nila sa kanilang paglaya.

Ang pagkakaloob ng makataong hangaring ito ay lalong mapaiigting sa paglilipat ng NBP sa Nueva Ecija.