ARIES [Mar 21 - Apr 19]

This is not the day para magsimula ng away. Remember na dapat mong i-solve ang problem amicably.

TAURUS [Apr 20 - May 20]

Magiging beneficial sa iyo ang politeness and friendliness sa iyong Communications Department in this cycle. Remember that.

National

Pag-aresto kina Guo, isang hakbang para masiguro kaligtasan ng PH -- Gatchalian

GEMINI [May 21 - Jun 21]

Hindi puwedeng all the time may stamina ka kahit enjoy ka pa sa ginagawa mo. Huwag gamitan ng energy ang undesirable people.

CANCER [Jun 22 - Jul 22]

Medyo mabagal ang flow ng iyong creative juices in this cycle. Ibalik ang iyong inspiration and be practical sa lahat ng bagay.

LEO [Jul 23 - Aug 22]

Today is all about savings. Mag-focus ka sa quality ng iyong bibilhin. Gamitin mo ang iyong good judgment.

VIRGO [Aug 23 - Sep 22]

Pamper yourself - iyan ang utos ng iyong stars in this cycle. It's high time na pagbigyan mo naman ang iyong sarili.

LIBRA [Sep 23 - Oct 22]

This is not the day na magdadala ka ng outsider sa buhay mo. Panatilihing secret ang secret no matter what happens.

SCORPIO [Oct 23 - Nov 21]

Kung haharap ka sa computer all day, have frequent breaks. Tumingin ka sa labas ng bintana, hindi sa fashion magazine.

SAGITTARIUS [Nov 22 - Dec 21]

Medyo ibaba mo ang level ng iyong independence. Kakailanganin mo ang assistance ng iba in this cycle. Maraming benefit ang humility.

CAPRICORN [Dec 22 - Jan 19]

Mahalaga ang iyong maayos na physical appearance in this cycle dahil haharap ka isang authority. Laging best behavior forward.

AQUARIUS [Jan 20 - Feb 18]

Don't worry, think positive - iyan ang mantra mo hindi lamang in this cycle kundi palagi kahit gaano pa kalala ang situation.

PISCES [Feb 19 - Mar 20]

Papasukin mo ang isang alliance in this cycle. Kung kastilyong gawa sa sand ang itinatayo nila, find the nearest exit.