Enero 19, 1883 nang buksan sa unang pagkakataon ang electric lighting system ni Thomas Alba Edison (1847- 1937) sa Roselle sa New Jersey. Ang Roselle ang unang lungsod sa mundo na nakaranas ng kuryente, at may 150 street lights at 40 bahay ang unang nakagamit ng bumbilya.

Nakilala si Edison dahil sa pagmamahal sa siyensiya. Noong 1870, nakipagtulungan siya sa iba pang siyentista, gaya nina Alessandro Volta, Matthew Evans at Henry Woodward upang makabuo ng isang katangap-tanggap na modelo ng incandescent light. Nais nilang makabuo ng pangmatagalan pero tipid na ilaw. Enero 27, 1880 nang ipagkaloob ang patent para sa electric lamp ni Edison.

Unang bahagi ng 1883 nang magkabit ng overhead wires sa piling lungsod sa Amerika, na magbibigay ng kuryente sa mas maraming tao. Noong Hulyo 4, 1883, aabot sa 100-candle power light ang ikinabit sa pasukan ng City Hotel (ngayon ay Edison Hotel) sa Pennsylvania.

IPOPHL's, nag-react sa mathematical discovery ng guro sa Quezon