IPAGPATULOY natin ang ilang pamamaraan upang iyong matamo ang kumpiyansa sa sarili. Para ito sa ngayon pa lamang nagkaroon ng trabaho. Kahapon, naging malinaw sa atin na mahirap agad na matamo ang kumpiyansa, lalo na kung ngayon pa lamang nakakasalamuha ng mga bagong manggagawa ang iba’t ibang uri ng kasama, at mga patakaran sa trabaho na ngayon palamang nila nararanasan. Ipagpatuloy natin.

  • Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. – Gumugol ka ng maraming oras, ginagawa mong araw ang gabi matapos lamang ang proyektong ipinagagawa sa iyo. Nagpupuyat ka, halos hindi na makakain sa pagbuhos mo ng iyong galing sa proyektong hinihingi ng iyong boss o kliyente. At ngayon, nagtagumpay ka dahil naisumite mo iyong isang araw bago ang deadline at dahil doon, nagpasok ka ng maraming salapi para sa kumpanya. Dahil doon, napapanahon na bigyan mo ng gantimpala ang iyong sarili pati na ang mga tumulong sa iyo sa proyekto. Mag-blow out ka ng pansit o pizza o ice cream o bigyan mo ng tig-isang maliit na supot ng mani ang iyong mga kasama “for a job well done”. Sa ganoong paraan, mapaiigting mo ang iyong kumpiyansa bilang mahalagang bahagi ng kumpanya at ng iyong grupo.
  • Hitsurang kagalang-galang. – Aminin na natin, mapanghusga ang mga tao, lalo na sa loob ng opisina. Sa hitsura mo lang, huhusgahan na ng iyong mga kasama sa trabaho ang iyong motibo. Kaya manamit nang maayos, malinis at nang buong kaangkupan upang lumiha ng tumatagal na impresyon. Kung may tatlo ka ng mga mukha ng naging mga siyota mo sa buo mong braso, itago mo iyon sa pagsusuot ng long-sleeved polo. Kung lalaki ka, alisin mo na ang hikaw mo sa isang tenga dahil hindi iyon angkop sa isang opisina. Kung babae ka at mahilig magpakita ng iyong maitim na singit sa pagsusuot ng micro mini skirt, rerespetuhin kang tiyak sa mahahabang palda. Huwag mo na rin kulayan ng kulaymais ang iyong buhok dahil, hoy, Pilipino ka, at hindi talaga bagay sa Asian ang kulay na iyon sa buhok. Iwasan mo ring magsusuot ng damit na nagmumungkahing ikaw ay walang pinag-aralan; iangkop mo sa iyong trabaho ang iyong pananamit at makatutulong ito sa pagtamo ng kumpiyansa sa sarili.
  • National

    Pag-aresto kina Guo, isang hakbang para masiguro kaligtasan ng PH -- Gatchalian

  • Magtiwala ka sa iyong kakayahan. – Kaya ka nagkaroon ng trabaho ay dahil natuklasan ng iyong employer ang angkin mong talino. Kaya kung hindi mo gagamitin ang iyong kakayahan, hindi mo masusumpungan ang kumpiyansa sa sarili. Tandaan: Upang magtagumpay ka sa ano mang larangan, kailangan mo munang magroon ng kumpiyansa.