NAPABANGON ako nang maaga isang araw nang maramdaman ko ang biglang paghihip ng malamig na hangin mula sa siwang ng bintana ng aming silid-tulugan. Lumabas ako sa aming bakuran at mabilis kong sinamsam ang aming mga damit sa sampayan. At habang inilalagay ko sa malaking basket ang malilinis na damit, napukaw ang aking atensiyon sa waring nagmamakaawang ingit ng ibon sa aming kusina. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at natuklasan ko ang isang maya na pumapagaspas sa may salamin at walang humpay na umiiyak sapagkat hindi ito makakawala. Kung hindi ito lumikha ng ingay, natapos ko ang aking pagsamsam ng mga damit at pumasok na lamang ako sa bahay nang hindi ko napapansin ang ibong nakulong. Dahil sa pag-iyak ng maya, binuksan ko nang maluwang ang bintanang salamin at lumipad ang ibon patungo sa kanyang malayang daigdig.

Ang maya na iyon ay naligaw at nakarating sa isang kakaibang lugar na hindi angkop para sa ibon; at natagpuan naman ni Jonas ang kanyang sarili sa isa ring kakaibang lugar na hindi angkop para sa tao. Dahil sa kanyang pagsuway, itinaboy siya sa dagat, nilunok ng balyena, at nanatili sa tiyan niyon. Gayong si Jonas naman ang may kagagawan kung bakit siya naroon, naroon din ang Diyos upang pakinggan ang kanyang dalangin. At nang ipahayag ni Jonas ang kanyang mga kasalanan, iniligtas siya ng Diyos.

Minsan, naliligaw din tayo at nakararating sa isang kakaibang lugar na hindi dapat natin pinupuntahan; at sa lugar na iyon, sa totoo lang, hindi natin natatagpuan ang tunay na kaligayahan bunga rin ng ating mga kasalanan. Nasa kakaibang lugar ka ba? Pakiramdam mo ba ang layo ng Diyos sa iyo, talunan, at malungkot? Kung ganoon, kausapin mo ang Diyos at ipahayag ang iyong mga kasalanan, at baguhin ang iyong sarili sa tulong ng Kanyang walang hanggang awa. Hinihintay ng Diyos ang iyong pinakamahinang dalangin at tatanggapin Niya ang iyong pagsisisi.

Maaari ngang sa sarili mong kagagawan kung bakit ka naligaw at nasa isang kakaibang lugar ka ngayon, ngunit kasama mo Siya at hinihintay ang iyong pag-ingit tulad ng maya.

POGO dapat tuldukan na, kalampag ni Kiko kay PBBM sa SONA