Enero 3, 1868 nang pormal na ibinalik sa puwesto ang Emperador bilang tagapamuno ng Japan makalipas ang 700 taon, at minana ni Mutsuhito ang titulo bilang Emperor Meiji Tenno at namuno sa bansa hanggang 1912. Kasunod nito ang Tokugawa Era noong 1603 hanggang 1867.

Ipinasa ni Tokugawa Yoshinobu, ang ika-15 Tokugawa shogun, ang kanyang kapangyarihan sa Emperador at nagretiro bilang pinuno noong Nobyembre 1867.

Layunin ng Meiji Restoration na palakasin ang Japanese military at pamunuan ang bansa tungo sa kaunlaran. Sa pamamagitan ng “Charter Oath of Five Principles”, iginiya ni Mutsuhito ang Japan para maging westernized.

Nag-atas si Mutsuhito ng ilang reporma na makatutulong sa pagbabago ng Japan tungo sa world power, katulad ng pagpapatayo ng eskuwelahan, cabinet system, ang Meiji Constitution at ang Japanese Diet. Naalis ang feudal system noong Meiji era at mas naging bukas ang bansa sa kalakalan sa iba’t ibang bansa. Natapos ang era sa pagpanaw ni Mutsuhito noong 1912.
National

Ex-Pres. Duterte, nagsalita hinggil sa umano'y 'polvoron' video ni PBBM