Ni Ric ValmonteAYON kay Pangulong Duterte, ito ang sinabi ng China sa kanya: “Poproteksyunan kita. Hindi namin hahayaang masira ang Pilipinas. Nandito lang kami at pwede kayong humingi ng tulong sa amin kahit anong oras.”Hindi, aniya, mapoprotektahan ng United States ang...