LA TRINIDAD, Benguet Province – Kapana-panabik na aksiyon ang nasaksihan ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman William “Butch” Ramirez nang kanyang bisitahin ang ilang boxing match ng mga kabataang miyembro ng national team nitong Linggo.Inorganisa ng...