Ni ROY C. MABASAUMAANI ng papuri ng mga kritiko sa buong mundo ang malikhaing dibuho ng dalawang Filipino comic book artist, pero hindi dahil sa local comic book project kundi dahil sa kanilang mahalagang kontribusyon sa matagumpay na Czech graphic novel.Pitong taon na ang...