Pinalawig pa ang deadline o petsa ng pagpapasa ng mga manuskrito para sa mga nagnanais na mapabilang ang kanilang orihinal na isinulat na kuwentong pambata sa antolohiya ng mga pinakamahuhusay na kuwentong pambata mula sa Lambak ng Cagayan, hanggang Hulyo 25, 2022.Ayon kay...